VÄLKOMMEN HEM TILL SUSANNE 

OCH MINA

GLEN OF IMAAL TERRIE

 

WELCOME HOME TO SUSANNE

 

AND MY

 

Glen of Imaal Terrie


donna_1.JPG     " Donna"

Mac Nally`s Donelee

 

 

Alla valparna sålda  

valpar_33_dagar_namn_002.JPG

 

 

 

HISTORIA OM MINA HUNDaR SOM jAG HAR HAFT I MITT LIV 

STORY ABOUT MY DOGS THAT I HAVE HAD IN MY LIFE
Det började med en liten hund i en skokartong . KIMMEN Jag kommer ihåg hur jag satt i bilen och väntade på att pappa skulle komma ut till bilen med valpen. Jag satt som ett ljus med honom i kartongen tillbaka hem från stockholm en liten springel spanniel hane som vi döpte till" Kimmen".Jag var bara 5 år och han var som en i familjen pappa gick med honom på promenad mest. 

It started with a small dog in a shoebox. Kinmen I remember how I sat in the car and waited for Dad to come out to the car with the puppy. I sat like a candle to him in the box back home from Stockholm a small springel spanniel male that we named the "Kinmen." I was only 5 years and he was like one of the family's father joined him on the walk the most.


C.S.2010.8_totte.jpgNästa hund blev en springel spanniel det med Windsongs Willmorense"TOTTE" -84 Efter Windsongs Dragon Queen och Törnåkras Wild-Turkey  .Jag var 10 år och vi blev tränings kompisar .Lydnads träningar och utställningar det gick ganska bra men han hade tand fel så vi kom inte så långt i utställnings branchen.

Denna bild är mycket lik honom.De har samma gener bakom sig.


 

The next dog was a springel spanniel it with Windsongs Willmorense "TOTTE" -84 After Windsongs Dragon Queen and Törnåkras Wild Turkey., I was 10 years old and we became workout buddies. Obedience training sessions and exhibitions, it went pretty well but he had dental defects so we did not come so far in the exhibition industry.

 

This image is very similar honom.De has the same genes behind.
images_golden.jpgHund nr 3 En Golden Retriverhane" Ricki".  Han kom ifrån en annan familj. Honom gick det inte så bra med. Vi fick honom men han var mycket misstänksam och bet oss alla när han blev orolig han litade inte på oss och som jag hade barn hemma så fick vi göra oss av med honom.
Dog No. 3 A Golden Retriever Dog "Ricki". He came from another family. He was not so good. We got him, but he was very suspicious and bit us all when he was worried he did not trust us and I had children at home, so we got rid of him
434020_1277672144027_376_487sacha.jpgHund nr 4 Sacha  Ja vad ska man säga historien hur vi fick henne .

Min syster Helena skaffar sig en rottwailer tik från någon. Hon är trevlig men skarp det märks att hon är tränad .Vi märker att hon äter kraftigt och kan man tänka sig hon ska ha valpar snart. Ok det var bara att fixa med det hjälpa till att åka och passa dem och göra rent .och självklat så kunde vi inte motstå att ta en valp så Sacha kom hem. oturligt nog så hoppade hon över stängslet och blev över körd bara ett år gammal.

Dog No. 4 Sacha Well, what can one say the story how we got her.
My sister Helena acquires a cane Wailer bitch from anyone. She is friendly but sharp it shows that she is trained., We notice that she eats rapidly and one can imagine her to have puppies soon. Ok it was only to fix with the help of going to suit them and clean. Självklat and we could not resist taking a puppy so Sacha came home. unfortunately so she jumped over the fence and was run over just one year old.

 


  

 _001_1.PNG HUND NR 5  Glenduff's Betha Geara"SINDRA" Min första Glen  jag letade ganska länge efter en hund som skulle passa in i familjen och som inte hårade så mycket letade på internet på olika web siter kom till terrierklubbens hem sida började läsa på alla hundar men fastnade för Glenen ringde upp Ingela Ryhede i Stockholm och fick komma och titta jag var mycket intreserad om de inte hårade som jag på den tiden hade ett tvättföretag hemma och kunde inte ha hårande hundar allt för mycket. Ja det var som hon sagt och jag ställde mig i kö för valp.

 

DOG NO 5 Glen Duff's Betha Geara "Sindra" My first Glen I was looking for some time for a dog that would fit into the family and not hårade so much searching on the internet on various web sites came terrier club home side started reading all dogs but got stuck for Glen phoned Ingela Ryhede in Stockholm and had to come and watch, I was very intreserad unless hårade which I at that time had a laundry business at home and could not have hårande dogs too much. Yes it was that she said and I stood in line for a puppy.

  

PC190126.JPG

Hund nr 6   MAC NALLY`S DONELEE" Donna " Vi måste ha en till som är brindel. Sagt och gjort Ulrika som jag nu kände skulle ha valpar så jag tingade en hur söt som den. Stig ulrikas man valde ut Donna åt oss hon passar oss mycket bra

 

 

 

 Dog No. 6 Mac Nally `S DONELEE" Donna "We must have another who is brindel. Said and done Ulrika which I felt would have puppies so I'm spoken for a how sweet it. Stig Ulrika's husband chose Donna to us she suited us very well

 

 

 

 

 

 

 

 


donna_1.JPG

       Mac Nally's Donelee

PC190126.JPG

DONNA

_001_1.PNG

Sindra

PC190178.JPG

Donna  och  jag

003.JPG

Helena min syster

Rex Donna Sindra

 

sindra_bad.jpg

Sindra

donna_bad.jpg

Donna

donna_trappa.jpg

Donna

Donna_gryttraning.jpg


Donna gryt träning

donna_sindra_svamp_promenad.jpg


donna_svap_promenad.jpg

 
stäng